VoiceLink

Analoga telefonlinjer (PSTN) är i princip borta och har ersatts av 2G lösningar för att säkerställa överföring av analog talkommunikation. 
När nu 2G stängs ned får det stor påverkan på många branscher.

Traditionella fasta telefoner och uppringare som för närvarande stöds av PSTN måste anpassas till VoIP (Voice over Internet Protocol).  
VoiceLink är den perfekta lösningen för hisslarm, nöd- och porttelefoner i butiker, kommunala verksamheter, sjukhus, affärslokaler och bostadsrättsföreningar.

I Sverige finns tiotusentals anläggningar som behöver uppgraderas för att säkerställa funktionen innan tidsfristen löper ut 2025. 

Fråga Nu

Vad är VoiceLink?

VoiceLink konverterar analoga samtal till 4G VoLTE för att framtidssäkra analoga system och se till att människor kan fortsätta att ringa röstsamtal. Lösningen skapar en bro mellan den gamla och den nya tekniken och gör att befintliga enheter kan fortsätta fungera även efter att PSTN och 2G stängts ned. 

Vår lösning håller slutanvändarnas system i drift, vilket säkerställer kontinuitet i verksamheten och förhindrar att den allmänna säkerheten äventyras. VoiceLink innebär en mindre investering jämfört med alternativa lösningar som att ersätta bakomvarande system.

Med VoLTE kan användarna ringa samtal samtidigt som dataöverföring sker, vilket ger kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. Dessutom är ljudkvaliteten ofta ett problem på många högriskplatser, liksom i hissar. Med VoLTE blir röstkvaliteten högupplöst, vilket är viktigt för att göra den som ringer nödsamtalet trygg. 

VoiceLink key features