Denna webbplats lagrar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och tillhandahålla mer personliga tjänster till dig, både på denna webbplats och via andra medier. För att ta reda på mer om de cookies vi använder, och information om hur du blockerar eller tar bort cookies, se vår Sekretesspolicy. Om du fortsätter att använda denna sida samtycker du till vår användning av cookies.

Välj Språk:

GradeShift Pro 2

GradeShift Pro 2

GradeShift Pro 2 Radio/Radio använder två aktiva 4G WordSIMs, var och ett med sin egen radiomodul. En som primär och en som sekundär väg. Ett tredje standby-SIM fungerar som en backup till det primära SIM-kortet. GradeShift Pro 2 LAN/Radio använder LAN-anslutning för sin primära väg och 4G WorldSIM som sekundär väg. Ett backup-WorldSIM finns även här.

Vanliga frågor

Varför visas inte alla larm från ingångarna i larmloggen?

Som standard utlöses enheten genom att ta bort eller tillämpa noll volt på ingångsterminalerna 1–8. Om du använder en pluskoppling ansluten/borttagen för att utlösa ingångarna, kommer du inte att se några larm i larmloggen förrän enhetens förspänning har ändrats.Du kan ändra detta genom att utföra följande steg:

1. Använd A- eller B-knappen och bläddra tills du ser ett ”L” på displayen.

2. Håll C-knappen intryckt tills du ser ”_” på displayen.

3. Använd A- eller B-knappen och bläddra tills du ser ett ”L” på displayen.

4. Tryck på C-knappen. 

5. Förspänningen har nu ändrats.  

+46 (0)10-204 2050

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Varför tar jag inte emot SIA-signaler från min panel?

Enheten levereras förkonfigurerad utan en panelanslutningstyp (endast ingångar) . Om du vill aktivera den seriella anslutningen till en kontrollpanel öppnar du My Base och väljer paneltyp.

1. Gör det genom att följa stegen nedan: 

2. Gå till hårdvara. Klicka på ”hamburgarikonen” och välj ”edit panel” (redigera panel). 

3. Välj rätt paneltyp i panel 1 och klicka sedan på ”save changes” (spara ändringar).

4. Enheten laddar upp konfigurationen och startar om den. När omstarten har skett kommer du att börja ta emot signaler från kontrollpanelen.

Om du inte tar emot signaler kontrollerar du att du har slutfört stegen för programmering av kontrollpanelen som beskrivs i panelguiden för just den kontrollpanelen. Guiderna finns online – klicka här

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Hur kontrollerar jag enhetens signalstyrka (både primär och sekundär väg)?

Om du vill kontrollera signalstyrkan som enheten registrerar kan du använda antingen My Base eller enhetens display.Displayen visar radiotekniken och signalstyrkan för den primära radiovägen (dvs. GSM 1 4G 8). Vi rekommenderar minst 4 av 10 på 4G/3G/2G. 

Om du har en sekundär radiomodul, växla DIP-omkopplare 4 för modulen för att visa signalstyrka och radioåtkomstteknik för GSM2 på displayen (dvs. GSM2 4G 6). Växla DIP-omkopplare 4 igen för att visa signal för GSM 1.

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Behöver jag använda båda antennkontakterna på enheten?

Nej, endast ANT 1 används i Storbritannien.

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
1 personer tyckte inte att detta var användbart

Är det möjligt att invertera polariteten för bara en ingång?

Nej, alla ingångar måste antingen vara minusanslutna/borttagna eller plusanslutna/borttagna. Minus och plus kan inte blandas.

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Varför visas ett H eller T hela tiden på skärmen på min enhet?

Om enheten har konfigurerats som envägs IP visas en av nedanstående nätverkskonfigurationer på enhetens display:

”T” = 10-bas T-anslutning – halv duplex. 

”T” med ”.” = 10-bas T-anslutning – full duplex. 

“H” = 100-bas T-anslutning – halv duplex. 

”H” med ”.” = 100-bas T-anslutning – full duplex.

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Vad betyder larmet ”Missing 4G Pod 2”?

Du kommer att se detta larm i larmloggen om radiomodul 2 har installerats i ett av våra radiomodulhöljen och enheten har upptäckt ett problem med optisk manipulation i det höljet.Helst bör en tekniker besöka anläggningen och se till att höljet inte har manipulerats.

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Vad är förvald inställning för GradeShift Pro 2 felutgång?

Förvald utgång är vanligtvis öppen. Utgångarna 1A + 1B är spänningsfria kontakter som normalt är öppna och konfigurerade för att indikera vägfel till kontrollpanelen.Vid behov kan du invertera reläutgången via My Base. 

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Hur ändrar jag LAN-konfigurationen för en Gradeshift Pro 2-enhet?

Se vår korta video på ämnet - klicka här

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Kan jag använda den inbyggda seriella anslutningen samt ingångar samtidigt med Gradeshift Pro 2?

Ja, det kan du.

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Hur kontrollerar jag att alla vägar är anslutna?

Se vår korta video på ämnet - Click here

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Vad är förvalda ingångar för Gradeshift Pro 2?

Som standard utlöses enheten genom att ta bort eller tillämpa noll volt på ingångsterminalerna 1–8. Inga externa pull-up-resistorer krävs.  Detta uppnås vanligtvis via de digitala kommunikatorutgångarna på en kontrollpanel.   

Om du behöver använda pluskoppling ansluten/borttagen, kontakta support så att de kan ändra enhetens förspänning.

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Hur använder jag funktionen för ingångslärning på Gradeshift Pro 2?

Se vår korta video på ämnet (klicka här) eller följ instruktionerna nedan.

1. Se till att alla nödvändiga stift är i återställningsläge och att du inte befinner dig i enhetsmenyn

2. Håll C-knappen intryckt tills ”L” visas på displayen

3. Släpp C-knappen 

4. Displayen bekräftar att åtgärden har utförts genom att visa ”LEARN OK”

5. Alla stift kommer nu att vara i återställningsläge. Testa med larmcentralen

Tyckte du det här svaret var användbart? Ja eller Nej

0 personer tyckte att detta var användbart
0 personer tyckte inte att detta var användbart

Hittar du fortfarande inte vad du letar efter?

  • Kontakta oss

    Vårt Nordiska team finns där för dig

  • Chat Now

    Chat now to one of our technical support advisors using our Live Chat feature.