Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 26 juli 2018


CSL DualCom Limited (Wij, Ons) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy- en cookiebeleid (Beleid) (samen met alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen) zet de basis uiteen waarop de persoonlijke gegevens die van u zijn verzameld, of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees de volgende tekst aandachtig door om inzicht te krijgen in onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze zullen verwerken.

Voor de toepassing van de algemene gegevensbeschermingsvoorschriften 2016/679 met inbegrip van alle overeenkomstige of equivalente nationale wetten en voorschriften (gezamenlijk de Wetten inzake gegevensbescherming) is de gegevensbeheerder CSL DualCom Limited.

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Informatie die wij van u verzamelen

Wij verzamelen en verwerken sommige of alle van de volgende soorten informatie van u tijdens uw gebruik van de website of de verlening van onze diensten, met inbegrip van toegang tot onze portalen of apps (Apps):

Het opgeven van uw naam, adres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummer is vereist om uw bestelling te kunnen verwerken. Wij zullen u wanneer we uw informatie verzamelen u informeren of u verplicht bent de informatie aan ons te verstrekken.

Alle informatie die u verstrekt over een andere persoon zal worden gebruikt om aan uw verzoeken te voldoen en wij zullen deze informatie behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Gelieve af te zien van het verstrekken van informatie aan andere personen indien u niet over de nodige rechtsgrondslagen beschikt om hun gegevens voor dit doel te verstrekken en te gebruiken.

Informatie die wij uit andere bronnen verzamelen

Inhoud en informatie die u op of via Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn en andere platforms van derden indient, kunnen op onze website(s) verschijnen via automatische feeds, API's en plug-ins. Lees het privacybeleid van een dergelijk platform van derden, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Wij vertrouwen op legitieme belangen als rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Onze legitieme belangen zijn de uitvoering van contracten met onze klanten en leveranciers (waar u mogelijk bij betrokken bent), marketing en business development en de administratie en verbetering van onze website en Apps. Wij vertrouwen ook op legitieme belangen wanneer u een bestaande of vorige klant bent om u te voorzien van marketing- en promotiemateriaal dat naar onze mening interessant voor u kan zijn.


Wij vertrouwen op uw toestemming (die te allen tijde kan worden ingetrokken door het volgen van de onderstaande procedures) als de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer:

Verwerkingsdoeleinden


Wij gebruiken de informatie over u op de volgende manieren:


Marketing

Naast het bovenstaande gebruik kunnen wij uw informatie gebruiken om u te informeren over goederen of services die interessant voor u kunnen zijn. Waar wij dit doen, zullen wij contact met u opnemen via elektronische middelen (e-mail of SMS).  Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vink dan (i) het betreffende vakje niet aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen (bijvoorbeeld het registratieformulier); (ii) meld u af voor onze elektronische communicatie door middel van de methode die is aangegeven in de betreffende communicatie; of (iii) stel ons te allen tijde op de hoogte door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming/profilering

We gebruiken een hulpmiddel voor marketingautomatisering om meer zinvolle en relevante inhoud te creëren. Het neemt beslissingen op basis van interesse in en reactie op eerdere campagnes (zoals het klikken in een e-mail) om meer gepersonaliseerde communicatie voor u te creëren en af te leveren. U kunt u afmelden voor een dergelijke geautomatiseerde besluitvorming door contact met ons op te nemen.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij geven uw persoonlijke gegevens routinematig als volgt aan derden door:

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan elk lid van onze ondernemingsgroep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze ultieme houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de UK Companies Act 2006 (indien van toepassing).

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven:

Anders dan hierboven uiteengezet, en behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, zullen wij uw gegevens niet delen met derden, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen om dit te doen.

HET OPSLAAN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen, met inbegrip van veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan of op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of geraadpleegd.   We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot degenen die een echte zakelijke behoefte hebben om deze te kennen. Degenen die uw gegevens verwerken, doen dit alleen op een geautoriseerde manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Waar wij betalingstransacties verwerken, worden deze gecodeerd met behulp van SSL-technologie. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit hebt gekozen) waarmee u toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van de Website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

We beschikken ook over procedures om eventuele vermeende inbreuken op de gegevensbeveiliging aan te pakken. Wij zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte brengen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging waar wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar de Website worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures volgen en veiligheidsfuncties uitvoeren om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Uw persoonlijke gegevens actueel houden

Als uw persoonlijke gegevens veranderen, kunt u ze bijwerken door de desbetreffende pagina van de Website te openen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Als u vragen hebt over hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken die op u betrekking hebben, neem dan contact met ons op door een verzoek per e-mail te sturen naar de onderstaande contactgegevens.

Als u contact met ons opneemt, zullen wij ernaar streven om uw persoonlijke gegevens binnen zeven (7) werkdagen na het verstrekken van nieuwe of bijgewerkte persoonlijke gegevens aan ons bij te werken, zodat de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren zo nauwkeurig en actueel mogelijk zijn.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens bewaren in verband met de uitvoering van een contract met een van onze klanten of leveranciers, bewaren wij uw gegevens, en in het bijzonder de communicatie tussen u en ons in verband met de onderhandeling of uitvoering van het contract door een van de partijen, zolang dat contract van kracht is en voor een periode van ten minste 7 jaar daarna;

We kunnen andere persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt opslaan zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is, rekening houdend met onze behoefte om u de diensten te leveren waarvoor u zich hebt aangemeld, om eventuele geschillen op te lossen, onze rechten af te dwingen en/of vragen te beantwoorden.

Als u vragen hebt over ons retentiebeleid inzake persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Waar bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Alle informatie die wij over u bewaren, wordt opgeslagen op de beveiligde servers van onze leverancier.

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Deze medewerkers kunnen zich onder andere bezighouden met de uitvoering van uw bestellingen, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten.

Dergelijke landen hebben niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als het Verenigd Koninkrijk en de EER. Hoewel de Europese Commissie niet formeel heeft besloten dat deze landen een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden dat vergelijkbaar is met het niveau dat in het Verenigd Koninkrijk en de EER van toepassing is, zal elke overdracht van uw persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan een schriftelijke overeenkomst die we zullen hebben herzien en waarover we met de leverancier zullen hebben onderhandeld.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen (zie Contact hieronder). Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet op andere wijze overdragen buiten het Verenigd Koninkrijk OF de EER of aan een organisatie (of ondergeschikte organen) die valt onder het internationaal publiekrecht of die is opgericht krachtens een overeenkomst tussen twee of meer landen.

UW RECHTEN

Op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming beschikt u gratis over een aantal belangrijke rechten. Dit is met inbegrip van:

Voor nadere informatie over elk van deze rechten, met inbegrip van de omstandigheden waarin deze van toepassing zijn, zie de richtlijnen van het Britse Information Commissioner's Office (ICO) over de rechten van personen in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u dit als volgt doen:

HOE KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

We hopen dat we elke vraag of bezwaar omtrent ons gebruik van uw gegevens kunnen ophelderen.

De Algemene verordening inzake gegevensbescherming geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) waarin u werkt, normaal gesproken woont of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. De toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk is de Information Commissioner, die kan worden benaderd via https://ico.org.uk/concerns/ of telefoon: 0303 123 1113.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons Beleid kunnen aanbrengen, zullen worden meegedeeld en aan u beschikbaar worden gesteld via de Website. Uw verdere gebruik van de services en de Website wordt beschouwd als uw aanvaarding van het gewijzigde privacybeleid.

INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES EN IP-ADRESSEN

Wij kunnen informatie verzamelen over uw mobiele telefoon, computer of ander apparaat die/dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en rapportage van geaggregeerde informatie aan externe partners. Dit zijn statistische gegevens over de handelingen en patronen van gebruikers op onze website die geen personen identificeren. We kunnen deze informatie echter wel gebruiken in combinatie met de gegevens die we van u hebben verzameld om uw gebruik van onze services te volgen.
Onze Website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en stelt ons in staat om de Website te verbeteren. Door gebruik te maken van onze Website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals hieronder specifieker beschreven.

Een cookie is een klein bestandje met letters en cijfers dat we in uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan als u daarmee akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

De cookies die we gebruiken, zijn:

U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot de gehele website of delen daarvan. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies uitgeven zodra u onze Website bezoekt.

Google Analytics 

Onze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze Qebsite (inclusief uw IP-adres) wordt gestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze Website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen voor websitebeheerders en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.  U vindt meer informatie over het privacybeleid van Google op

http://www.google.com/privacy.html


Websites van derden en partners

Wanneer u post op een social-mediawebsite, in een forum, op een recensiewebsite of een andere dergelijke faciliteit in het publieke domein, zal alle informatie die u publiceert toegankelijk zijn op internet, afhankelijk van uw eigen persoonlijke accountinstellingen. Wij raden u aan om geen openbare en gevoelige persoonlijke informatie te publiceren op deze websites.

Houd er rekening mee dat derde partijen ook gebruik kunnen maken van cookies, waarover wij geen controle hebben.

CONTACT

Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacy- en cookiebeleid moeten worden gericht aan sales@csl-group.com. Schrijf ons op het adres van.

CSL DualCom. Salamander Quay West, Park Lane, Harefield, Middlesex, UB9 6NZ, Verenigd Koninkrijk.

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief.

We willen ervoor zorgen dat u op de hoogte bent dat we uw gegevens veilig opslaan en niet delen met externe adverteerders. Volledige details zijn beschikbaar in ons privacy beleid

Bevestig dat u zich wilt abonneren ...
Abonneren