privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2018

Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die CSL DualCom en zijn moederonderneming, dochterondernemingen en wereldwijd gelieerde bedrijven (hierin individueel en gezamenlijk aangeduid als “CSL DualCom”, "wij," "ons" of “onze”) over u verzamelen op of via csldual.com (of een ander subdomein) of op of via een van onze andere websites, applicaties of andere services waarop u toegang hebt tot dit Privacybeleid (elk hierin aangeduid als een “site” en gezamenlijk aangeduid als de “sites”). In dit Privacybeleid wordt er beschreven hoe we dergelijke gegevens verzamelen, hoe we ze gebruiken en aan wie en onder welke omstandigheden we ze mogelijk onthullen.

 

HOE WE GEGEVENS VERZAMELEN

Informatie die u aan ons verstrekt

Wij (of onze serviceproviders) kunnen gegevens van u verzamelen, wanneer u:

De “persoonsgegevens” die we verzamelen kunnen bijvoorbeeld het volgende omvatten: uw naam, postadres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, betaalgegevens, details over aangekochte items en andere gegevens die u verkiest aan ons te verstrekken. In sommige gevallen kan het zijn dat u ons gegevens verstrekt van iemand anders, zoals wanneer u van ons verzoekt dat we een e-commerceorder leveren aan die persoon of wanneer u websitecontent deelt. In deze gevallen gaat u ermee akkoord dat u de toestemming hebt om ons te voorzien van dergelijke gegevens.

Automatisch verzamelde gebruiksgegevens van de site

Om de werking van een website mogelijk te maken worden er bepaalde gegevens automatisch van of over u verzameld die betrekking hebben op uw bezoek aan de website of op het toestel dat u gebruikt om de website te bezoeken. Het kan zijn dat servers automatisch gegevens over het gebruik van de site verzamelen (bijvoorbeeld uw IP-adres, gegevens over uw websitebrowser, uw toestel, uw locatie (onderhevig aan uw toestemming), uw winkel- en surfgedrag en andere dergelijke activiteiten).

 

COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Net zoals veel bedrijven gebruiken wij (en onze serviceproviders) cookies en soortgelijke technologieën om gegevens over uw gebruik van de site te verzamelen, op te slaan en te traceren. Deze gegevens helpen ons om onze sites te verstrekken, te doen werken, te verbeteren en te personaliseren.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine bestanden met letters en cijfers. Deze bestanden worden opgeslagen op de harde schijf van het toestel dat u gebruikt, ofwel een pc, mobiele telefoon of tablet. Deze letters en cijfers worden gebruikt om een website in staat te stellen bepaalde deeltjes van informatie te onthouden, zodat de gebruikerservaring verbeterd kan worden voor de volgende keer dat u de website bezoekt. In overeenstemming met dit Privacybeleid gaat u door onze website te gebruiken ermee akkoord dat we cookies op uw toestel opslaan en er toegang tot hebben.

Hoe gebruiken we cookies

Wanneer u onze website bezoekt, zullen we waarschijnlijk cookies creëren die op uw toestel worden opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, zullen we waarschijnlijk cookies creëren die op uw toestel worden opgeslagen.

We maken ook gebruik van webanalytics om te begrijpen hoeveel personen er onze website bezocht hebben, waarnaar ze gezocht hebben, hoe ze ons gevonden hebben, enz. Dit geeft ons een beter begrip van hoe onze website werkt. De verzamelde gegevens mogen niet gebruikt worden om persoonsgegevens te identificeren en ze geven ons slechts een algemeen idee van hoe onze website presteert.

Dit overzicht van de cookies die we gebruiken is gebaseerd op de categorieën die bepaald zijn door de Internationale Kamer van Koophandel in de Cookiegids van de IKK van het V.K. Sommige cookies kunnen in verschillende categorieën verschijnen.

Categorie 1: strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen functioneren. Door deze cookies uit te schakelen zullen sommige delen van een website ofwel niet werken of niet naar behoren werken, zoals de beveiligde aanmeldingen, locatiediensten en e-commercefuncties.

Categorie 2: prestatiecookies 
Deze cookies verzamelen gegevens om ons te helpen de dagelijkse prestatie van de website te verbeteren. Door de verzamelde gegevens te analyseren kunnen we populaire pagina’s verbeteren, bugs en foutberichten oplossen, enz. Alle gegevens zijn gebaseerd op totalen en gemiddelden en zijn strikt anoniem. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics die verschillende eerstepartijcookies creëert. De gegevens die Google verzamelt, zijn strikt privé en vertrouwelijk en zullen met niemand anders gedeeld worden. We zijn van mening dat Google Analytics geen inbreuk is op de privacy, aangezien we slechts de gegevens van het onderzoek aggregeren. De gegevens die verzameld worden, worden gebruikt om trends op de website en de prestatie van de website te begrijpen.

Categorie 3: functionele cookies

Deze cookies bieden een 'geheugen' voor de website, waardoor de website persoonlijke keuzes die u maakt, kan onthouden (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal of geografische locatie). Een website kan lokale weerberichten, verkeerupdates of andere soortgelijke gelokaliseerde informatie verstrekken. Deze cookies worden ook gebruikt om door u gemaakte wijzigingen aan de lettergrootte, het lettertype en andere aanpasbare elementen van de website te onthouden. De gegevens die deze cookies verzamelen, kunnen anoniem gemaakt worden en kunnen geen activiteiten op andere websites traceren.

Categorie 4: doelgerichte cookies of advertentiecookies

We ondersteunen het gebruik van socialmediawebsites en we zijn van mening dat delen een belangrijke factor is van hoe mensen toegang krijgen tot nieuwe informatie. Socialmedianetwerken zijn een populaire manier om dit te bereiken. Om mensen in staat te stellen informatie te delen via populaire social media kan het zijn dat onze website functies bevat die dit type activiteit mogelijk maken.

Het kan zijn dat de beheerders van socialmediawebsites cookies plaatsen op de toestellen van gebruikers en dat ze hun eigen cookiebeleid hebben. Wij hebben geen controle over het cookiebeleid van deze bedrijven.

Hoe kunnen cookies worden uitgeschakeld

Op de meeste webbrowsers kunt u cookies weigeren of blokkeren (ga naar het menu “Hulp” of “Instellingen” in uw browser om meer te weten te komen). Het is uw recht om cookies te weigeren, maar dit kan ertoe leiden dat bepaalde functies op onze website(s) uitgeschakeld worden en dat uw ervaring gecompromitteerd wordt.

 

HOE WORDEN UW GEGEVENS GEBRUIKT

De door ons verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden op een aantal manieren, waaronder:

Gegevens die u verstrekt over een andere persoon zullen gebruikt worden om uw verzoeken uit te voeren en deze gegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met dit Privacybeleid. Verstrek a.u.b. geen gegevens van andere personen, als u niet over de toestemming beschikt om hun gegevens te verstrekken en te gebruiken voor dit doeleinde. We analyseren en gebruiken de gegevens die automatisch verzameld zijn door onze website en via cookies, bakens en andere technologieën mogelijk in combinatie met persoonsgegevens om de activiteiten van onze gebruikers te evalueren en om de efficiëntie van onze website en de digitale marketingmaterialen te meten. We analyseren en gebruiken de gegevens die automatisch verzameld zijn door onze website en via cookies, bakens en andere technologieën mogelijk in combinatie met persoonsgegevens om de activiteiten van onze gebruikers te evalueren en om de efficiëntie van onze website en de digitale marketingmaterialen te meten.

Als u akkoord gaat met dit beleid, kan het zijn dat we de gegevens die we online van of over u verzamelen, combineren met de gegevens die we offline van u of over u verzamelen. We zullen uw persoonsgegevens niet opslaan voor om het even welk doeleinde voor een periode die langer is dan er noodzakelijk is om onze service aan u uit te voeren of zoals er vereist is door de wet.

 

MET WIE DELEN WE GEGEVENS

We kunnen gegevens als volgt onthullen, voor zover dat toegestaan is door de wet:

 

DERDEPARTIJWEBSITES

De sites kunnen links (die de vorm kunnen aannemen van hyperlinks, widgets, logo’s waarop er geklikt kan worden, plug-ins, afbeeldingen of banners) bevatten naar websites en services die beheerd worden door andere entiteiten dan ons. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke andere websites of services en we bevelen u dus aan het individueel privacybeleid van een dergelijke derdepartijwebsite te lezen en te begrijpen.

 

UW OPTIES I.V.M. PRIVACY

UITSCHRIJVEN VAN PROMOTIONEEL MATERIAAL

Als u wenst geen promotionele e-mails of directe mails meer te ontvangen van ons, volg dan de instructies om u uit te schrijven die u in elke e-mail kunt vinden of neem contact met ons op zoals hieronder staat. Als u ervoor kiest om u uit te schrijven, behouden we ons het recht voor om via e-mail of briefwisseling contact met u op te nemen met betrekking tot uw account, transacties of andere essentiële communicaties, zoals dat nodig geacht wordt.

TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Als u toegang wenst te krijgen tot de persoonsgegevens over u waarover we beschikken, kunt u ons om het even wanneer vragen die gegevens aan u te verstrekken. We behouden ons het recht voor om een geschikt bewijs van uw identiteit te verzoeken.

VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Met de uitzondering van algemene uitzonderingen, waarbij de verwerking noodzakelijk is zoals bij het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en voor naleving van wettelijke verplichtingen of eisen, hebt u het recht om te verzoeken dat alle persoonsgegevens zonder onnodig uitstel permanent verwijderd worden uit onze databases.

Neem a.u.b. contact met ons op via us at sales-eu@csl-group.com. om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om ze te laten verwijderen. Vermeld a.u.b. de details van uw verzoek, uw naam, e-mail- en postadres en alle andere informatie die nodig is om uw verzoek in te willigen.

 

BEVEILIGING

Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te verzekeren dat de persoonsgegevens waarover we beschikken op een geschikte manier beschermd worden. Wij hebben de toegang beperkt tot directe werknemers en geautoriseerde serviceproviders die dergelijke gegevens nodig hebben om onze diensten te leveren, alsook voor de doeleinden die in dit beleid beschreven worden.

Hoewel we ernaar streven om onze systemen te beschermen, is het onmogelijk om te garanderen dat alle gegevens tijdens hun overdracht of hun opslag op onze systemen absoluut beveiligd zullen zijn tegen intrusies van anderen, zoals hackers.

 

PRIVACY VAN KINDEREN

De site is niet bedoeld voor kinderen die jonger zijn dan dertien (13). Als u jonger bent dan dertien, verstrek uw persoonsgegevens dan niet op of aan de site. Gebruikers die jonger zijn dan achttien (18) mogen de site niet gebruiken zonder de toestemming van een ouder of hun wettelijke voogd.

 

PHISHING/SPOOFING

Als u een verzoek ontvangt waarin er wordt gevraagd naar gevoelige gegevens (waaronder het wachtwoord voor uw account of betaalgegevens) via een e-mail of een website of door een persoon die beweert dat hij ons is en als u verdenkt dat dat verzoek niet terecht is, antwoord dan a.u.b niet of onthul geen gegevens. Meld ons a.u.b. onmiddellijk dergelijke communicaties of verzoeken via: sales-eu@csl-group.com

 

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen en we mogen dat effectief doen in omstandigheden waarin dat vereist is. In sommige omstandigheden kunnen we gebruikers via een notificatie op de hoogte stellen van updates in ons beleid. Ons recentst Privacybeleid zal beschikbaar zijn op onze website(s) en moet bekeken worden om twijfels te vermijden.

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u bijkomende informatie nodig hebt over onze functionaris inzake gegevensbescherming, de specifieke rollen van gegevensbeheerders of gegevensverwerkers en/of als u vragen hebt over dit Privacybeleid, stuur ons a.u.b. een e-mail via sales-eu@csldual.com, of schrijf naar:

de functionaris inzake gegevensbescherming
CSL DualCom
Salamander Quay West, Park Lane, Harefield, Middlesex, UB9 6NZ